Skip to the navigation Skip to the content
15 attraktive læringssteder for din klasse i Sli-Østersø-regionen!

Sammenslutningen Eine Welt Schleswig-Holstein (BEI)

BEI-sammenslutningen er paraplyorganisationen for Slesvig-Holsténs udviklingspolitiske NGO'er. Siden etableringen i 1994 har "Én Verden Slesvig-Holstén" gjort en indsats for at skabe bedre vilkår for gennemførelsen af udviklingspolitiske tiltag. De 80 medlemsgrupper har i den forbindelse forskellige fokusområder og politiske målsætninger m. h. p. at opnå retfærdighed og solidaritet i denne Ene Verden, dériblandt udviklingspolitiske uddannelsestiltag og kommunikationsarbejde, interkulturel forståelse, menneskerettigheder, samarbejde indenfor udviklingsbistand og partnerskabsaftaler med sydlige lande, fair handel, hjælp til flygtninge og indvandrere samt klima- og miljøbeskyttelse.

Klik på link'et

Internationalt uddannelsessted Jugendhof Scheersberg

Klasseekskursioner på Scheersberg – holdtræning, film, musik, sport.
I forb. m. et ophold af tre til fem dages varighed på Scheersberg kan en klasse gøre rigtig gode fremskridt: Teamtræning er sjov og spændende, og eleverne oplever, at de kommer videre, når de er fælles om aktiviteterne. På en filmklasseekskursion finder filmhold sammen i forb. m. optagelse og klipning. Skoleorkestre kan på Scheersberg koncentrere sig om at øve og holde prøver i fred og ro. Og hvis der er behov for fysiske udfoldelser, så har vi en egen sportshal.

Klik på link'et

Fremtidsskole.SH

"Fremtidsskole"-initiativet Zukunftsschule.SH er et certificerings- og videreuddannelsessystem, som uddeler præmier til skoler i Slesvig-Holsten for deres gennemførelse af aktiviteter og undervisningsprojekter m. h. p. bæredygtig udvikling ("Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE)). Desuden supporterer initiativet skolerne i deres udvikling gennem vejlednings- og videreuddannelsestilbud samt netværksdannelse med uddannelsespartnere udenfor skoleområdet og på andre læringssteder samt med andre skoler. Faktisk er allerede hver fjerde skole i Slesvig-Holstén (ca. 280 skoler) en fremtidsskole. Så velkommen! Målsætningen er at forankre BNE-systemet i undervisningen, projekter og skolernes program.

Klik på link'et